ธนาคารออมสิน ประกาศด่วน ปิดปรับปรุงใครใช้อยู่รีบเช็กเลย

ธนาคารออมสิน ประกาศด่วน ปิดปรับปรุงใครใช้อยู่รีบเช็กเลย

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 01.00 – 08.00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันและเวลา ดังนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 01.00 – 08.00 น.

โดยกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ