อัพเดทสถานการณ์พายุโซนร้อน 2 ลูก ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย

อัพเดทสถานการณ์พายุโซนร้อน 2 ลูก ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย

วันที่ 25 ส.ค.66 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทสถานการณ์พายุเช้าวันนี้ (25/8/66) ขณะนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีพายุโซนร้อนเกิดขึ้น 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน เชาลา (SAOLA) (พายุลูกที่ 9) มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ พายุนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ และ พายุโซนร้อน ด็อมเร็ย (DAMREY) อยู่ห่างจากประเทศไทยมาก จึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย

ฝนที่เกิดขึ้นในขณะนี้มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมฝน)ที่พัดปกคลุม (ไม่ใช่อิทธิพลของพายุ ) ขอให้ติดตามเป็นระยะๆ อย่าได้ตื่นตระหนก

หมายเหตุ : เซาลา (SAOLA) หมายถึง เป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลวัว พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งชื่อโดยประเทศเวียดนาม ส่วน ด็อมเร็ย หมายถึง ช้าง ตั้งชื่อโดยประเทศกัมพูชา

เรียบเรียง มุมข่าว