ประชาชนยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากการประเมินฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าอิทธิพลของ พายุโนรู จะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องสะสม 150 – 250 มิลลิเมตร
ซึ่งปัจจุบันในลำน้ำและแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ดังนี้
ภาคเหนือ 4 จังหวัด
ได้แก่ ลำปาง (อำเภอเมืองฯ ห้างฉัตร เกาะคา) ตาก (อำเภออุ้มผาง ท่าสองยาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อำเภอวิเชียรบุรี ศรีเทพ บึงสามพัน หนองไผ่) และกำแพงเพชร (อำเภอปางศิลาทอง คลองลาน)
กรมอุตุฯเตือน 17 จังหวัด พายุโนรูถล่ม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ได้แก่ อุดรธานี (อำเภอบ้านผือ) ชัยภูมิ (อำเภอภักดีชุมพล หนองบัวระเหว หนองบัวแดง) ขอนแก่น (อำเภอเมืองฯ) ยโสธร (อำเภอเมืองฯ เลิงนกทา ทรายมูล) นครราชสีมา (อำเภอแก้งสนามนาง ด่านขุนทด) บุรีรัมย์ (อำเภอกระสัง) ศรีสะเกษ (อำเภอไพรบึง กันทรารมย์ กันทรลักษ์) อุบลราชธานี (อำเภอเมืองฯ เขื่องใน ดอนมดแดง ศรีเมืองใหม่ นาตาล โขงเจียม เดชอุดม ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ) อำนาจเจริญ (อำเภอเมืองฯ เสนางคนิคม พนา ชานุมาน) และมุกดาหาร (อำเภอดอนตาล)
กรมอุตุฯเตือน 17 จังหวัด พายุโนรูถล่ม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
ภาคกลาง 3 จังหวัด
ได้แก่ ลพบุรี (อำเภอลำสนธิ ท่าหลวง ชัยบาดาล สระโบสถ์ พัฒนานิคม) สระบุรี (อำเภอมวกเหล็ก วังม่วง แก่งคอย) และปราจีนบุรี (อำเภอเมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี นาดี ศรีมหาโพธิ)
กอปภ.ก. จึงได้เน้นย้ำไปยัง 17 จังหวัดเสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนตกสะสมที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิม จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นประจำ และพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร 1-68
กรมอุตุฯเตือน 17 จังหวัด พายุโนรูถล่ม เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไ