หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนกลับมารับโทษในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยถูกนำตัวส่งไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แต่จากนั้นช่วงกลางดึก
นายทักษิณมีอาการแน่นหน้าอก จึงถูกนำตัวส่งรพ.ตำรวจ โดยพักรักษาตัวอยู่ชั้น 14 หอผู้ป่วยรับรองระดับสูง

dW1M1pz.jpeg

ก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่า นายทักษิณอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ช.ม. ก็อยู่นำตัว
ออกจากเรือนจำไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล โดยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้ เป็นไปตามระเบียบ
เนื่องจากรพ.ราชทัณฑ์ ไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษา ล่าสุดชาวเน็ตหลายคนเข้าไป
แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในไอจีส่วนตัวของ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร” ลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณ
โดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งคำถามว่า “นักโทษหรือเทวดาค่ะ” ทำให้ “อุ๊งอิ๊ง” ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่า “เทวดาค่ะ”

dW1Mt3a.jpeg

ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนยังให้ความสนใจกันต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมา เมื่อมีข่าวรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่
23 ของประเทศไทย “ทักษิณ ชินวัตร” ได้เดินทางกลับแผ่นดินเกิดแล้ว ห ลั ง จ า ก ไ ปอ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นานกว่า 17 ปี
ซึ่งได้เดินทางกลับมาด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และเลือกลงจอดที่สนามบินดอนเมือง ต่อมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ส.ค. 2566
ก็ มี ก ารรายงานเพิ่มเติมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา “ทักษิณ ชินวัตร” ถูกหามส่งโรงพยาบาล เวลาประมาณ 01.00 น.
โดยมีการเปิดเผยว่าเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 14
หรื อ ห อ ผู้ ป่ ว ย พิ เ ศ ษ ร ะ ดั บ สู ง ห้อง Royal Suite (รอยัล สูท) หมายเลข 1401

dW1M3Pb.jpeg

โดยทำให้ประชาชนหลายคนเป็นห่วง เนื่องจากก่อนหน้าที่จะประกาศกลับเมืองไทย ไ ด้ มี ก า ร ต รว จ สุ ข ภ า พ แ ล้ ว แ ละ
พบว่าสุขภาพร่างกายปกติ จนทำให้ชาวเน็ตหลายกลุ่มติด #ทักษิณกลับไทย พูดถึงประเด็นนี้อีกด้วย ต่อมาก็มีชาวเน็ต
รายหนึ่งตาดี ไปขุดโพสต์เก่าของลูกสาวทักษิณ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร-ชินวัตร” ในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์อินตราแกรม
ปรา กฏ ว่ า โ พ ส ต์ เ มื่ อ วั นที่ 11 ก.ค. 2566 ที่อุ๊งอิ๊งพาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพ ก่อนโพสต์ข้อความว่า “ตรวจสุขภาพกัน
หน่อยแข็งแรงดี ลูกหลานก็ดีใจค่ะ” มีการปิดคอมเมนต์ ทั้งที่ในส่วนของโพสต์อื่น ๆ เปิดให้ประชาชนสามารถคอมเมนต์ได้ปกติ
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายคนพากันวิจารณ์อย่างดุเดือด พร้อมตั้งคำถามกับอุ๊งอิ๊งว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเลือกปิดคอมเมนต์
ในโพสต์นี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ หรื ออ อก ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ร ว จ ส อ บ ความถูกต้องหรือไม่

dW1M9mf.jpeg

dW1Mwbq.png