เป็นโมเมนต์สุดพีค ที่ขึ้นแท่นเป็นตำนานบทใหม่ของรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” เรียบร้อยแล้ว เมื่อล่าสุด ในโซเชียลได้มีการแชร์เหตุการณ์ที่ ไบรท์พิชญทัฬห์
หลุดขำสนั่นขณะจัดรายการสดคู่กับ พี่ยุทธ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เหตุเพราะอ่านเจอภาพข้อความจากคุณสามี โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่มาคอมเมนต์ตามกลับบ้าน บอกว่า “น้องไบรท์ครับ กลับบ้านได้แล้วครับ จะ 11 โมงแล้ว”

dW1rOi1.jpeg

dW1rbCy.jpeg

งานนี้ทำเอา สรยุทธ สุทัศนะจินดา ถึงกับออกปากว่า “น้อง ไบรท์พิชญทัฬห์ ลุกไปเลยไป ลุกไป พี่พร้อมจะอยู่คนเดียว”
ส่วนแฟน ๆ ก็ฮากันสนั่น ชอตนี้คือพีคจริงอะไรจริง ! ซึ่งน้องไบรท์ก็บอกว่า มิน่าคุณผู้ชมถึงบอกว่ากลับบ้านได้แล้วน้องไบรท์ คุณโต๋เขียนนี่เอง

dW1rjID.jpeg

dW1rQfn.jpeg

ข ณ ะ ที่ ห นุ่ ม โ ต๋ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ ไ ด้ แ ช ร์ ค ลิ ป เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว ล ง IG พ ร้ อ ม เ ปิ ด ใ จ ว่ า “ช่ ว ง นี้ ง า น ยุ่ ง ทั้ ง คู่ ไม่ค่อยได้เจอกัน
เ ห็ น ก ลั บ บ้ า น ช้ า เ ล ย ต้ อ ง ไ ป ต า ม ห น่ อ ย” ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ ฮ า กั น ลั่ น

บ้ า ง ก็ แ ซ ว ว่ า เ ร า ส า ม า ร ถ ต า ม ภ ร ร ย า ไบรท์พิชญทัฬห์ ผ่ า น ท า ง นี้ ไ ด้ แ ล้ ว เ ห ร อ เอ็ น ดู ม า ก

dW1rqVW.jpeg