สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุม

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุมสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่ม36จว. อุณหภูมิลด ใต้เจอมรสุม