กรมอุตุฯ เตือน 45 จว. จับตาพายุหมุนเขตร้อน

กรมอุตุฯ เตือน 45 จว. จับตาพายุหมุนเขตร้อน