กรมราชทัณฑ์ แจง โกบอย สัมภาษณ์ ทอยทอย ส่งผลกระทบต่อผู้เสียชีวิต

กรมราชทัณฑ์ แจง โกบอย สัมภาษณ์ ทอยทอย ส่งผลกระทบต่อผู้เสียชีวิต

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 66 กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารข่าว โกบอย สัมภาษณ์ ทอยทอย ระบุว่า

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอผ่านรายการเพจโกบอยครัช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยเนื้อหาผู้ต้องขังยินยอมเปิดเผยชื่อ และนามสกุลจริงของตนเอง พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พาดพิงถึงผู้เสียชีวิตและบุคคลที่สามส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ที่ผ่านมาทางทีมงานโกบอยครัช ได้ขออนุญาตเข้าไปจัดกิจกรรมและขอถ่ายรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหลายเรือนจำ โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นไปในเชิงให้แง่คิดและบทเรียนที่ผู้ต้องขังได้รับจากการกระทำความผิด พร้อมทั้งการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ หวังว่าสังคมจะได้ข้อคิดจากผู้กระทำความผิด และเตือนสติ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนสังคมมิให้ทำเป็นเยี่ยงอย่าง

แต่ในครั้งนี้เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ก่อเหตุได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียหาย ในกรณีนี้ ภายหลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้น ก่อนการเผยแพร่คลิปวีดิโอ ทางทีมงานโกบอยครัช ไม่ได้ส่งคลิปวีดิโอให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพผู้ต้องขังและการถ่ายภาพยนตร์ หรือ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังและเรือนจำ พ.ศ.2564 รวมทั้งการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ของผู้ต้องขังที่ให้สัมภาษณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ต้องขัง ซึ่งขณะนี้ทางเพจโกบอยครัชได้ลบคลิปวีดิโอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จะได้พิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการกับทีมงานโกบอยครัช และผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ยังคงมุ่งเน้น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม และสื่อมวลชนที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และจะตรวจสอบเนื้อหาของทุกรายการก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนใ