ด่วนที่สุด ผู้ว่าฯ ประกาศเตือนทั้งจังหวัด เตรียมรับมือ

 

วันที่ 11 มีนาคม 2566 จังหวัดสระแก้ว แจ้งเตือน พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม อาจทำให้เกิดสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2566) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสระแก้ว จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมความพร้อมป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม รวมทั้งติดตามสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปรวน ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง เด็กจมน้ำ และสัตว์มีพิษ สำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรณีเหตุด่วนสาธารณภัย เบื้องต้นแจ้งผู้นำท้องถิ่น หรือสายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

เรียบเรียง มุมข่าว