พีระพันธุ์ เผยสาเหตุเลือกลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91

พีระพันธุ์ เผยสาเหตุเลือกลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการลดราคาน้ำมันเบนซิน 2.50 บาทต่อลิตรว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน นัดล่าสุดซึ่งได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม แต่นายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงพลังงานกลับไปทำแผนเพื่อเสนอ ครม.อีกครั้งใน 2 สัปดาห์ ซึ่งมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินครั้งนี้จะลดเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 91 เบื้องต้นตั้งใจจะลดในอัตรา 2.50 บาทต่อลิตร ส่วนจะลดตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านต่าง ๆ ส่วนแนวทางลดราคาจะใช้กลไกใดมาเป็นเครื่องมือ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด โดยตนได้ให้เวลาคณะทำงานส่งข้อสรุปให้ภายใน 1 สัปดาห์

สาเหตุที่เลือกลดราคาเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากมีเนื้อน้ำมันราคาต่ำสุด ทั้งนี้ก็เพื่อให้รัฐรับภาระน้อยและระยะเวลาสั้นที่สุด ขณะเดียวกันก็มีประชาชนเติมแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่มากพอสมควร และผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือรถจักรยานยนต์ เบื้องต้นคาดว่ากรอบระยะเวลาจะเท่ากับดีเซล คือ 3 เดือน

อย่างไรก็ดี เรื่องราคาน้ำมันจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยจากต้นทาง เช่น ราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีความผันผวนเนื่องจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ส่วนปลายทางก็คือค่าการกลั่น ค่าการตลาด ที่จะต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการค้าเสรีน้ำมันที่เคยให้ข่าวไปนั้น หมายถึงหน่วยงานที่ใช้น้ำมันอย่างกลุ่มขนส่ง ซึ่งต้นทุนสำคัญคือราคาน้ำมัน หากสามารถนำเข้าน้ำมันได้เอง ก็จะสามารถลดต้นทุนได้ ก็จะลดค่าใช้จ่าย ลดราคาสินค้าให้แก่ประชาชนได้ด้วย นอกจากนั้น ยังเตรียมนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันสำหรับเกษตรกร เช่นเดียวกับที่มีให้กับกลุ่มชาวประมง

ผมจะเร่งดำเนินทุกมาตรการ เพื่อ เร่ง ลด ปลด สร้าง นโยบาย มาตรการ กฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งจะเน้นปรับโครงสร้างด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่าน้ำมัน จะเข้าไปรื้อโครงสร้างราคาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้มีการตั้งราคาน้ำมันที่เหมาะสม และอาจมีการลดชนิดน้ำมันในอนาคต รวมทั้งนำนโยบายรัฐบาลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มาดำเนินการ ผมเชื่อว่า ผู้บริหารกระทรวงพลังงานทุกท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ที่ผ่านมาอาจจะติดเรื่องอุปสรรคในข้อกฎหมาย ซึ่งผมจะเข้ามาแก้ไขหรือจะออกกฎหมายใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด นายพีระพันธุ์ กล่าว