เปิดพื้นที่สีแดง เสี่ยงภัย พายุถล่ม ลมกระโชกแรง

เปิดพื้นที่สีแดง เสี่ยงภัย พายุถล่ม ลมกระโชกแรง

เปิดพื้นที่เสี่ยงภัย’พายุ-ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง คาดการณ์ฝนตก 30 เม.ย. 66

ภาคเหนือ ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ภาคอีสาน ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ภาคกลาง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

ภาคตะวันออก ร้อยละ 70 ของพื้นที่

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ร้อยละ 40 ของพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 60 ของพื้นที่

อย่างไรก็ตามเตือนประชาชนเตรียมรับมือ

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา