อัปเดตเส้นทางพายุ วันนี้ (30 ส.ค.66) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ขณะนี้ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้น 3 ลูก ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น เซาลา กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก หรือทางตอนใต้เกาะไต้หวัน พายุ โซนร้อน “ไห่ขุย (HAIKUI) กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ และพายุดีเปรสชัน ซึ่งเป็นพายุที่ก่อตัวใหม่ คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม พายุทั้ง 3 ลูก ยังอยู่ห่างและไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จึงยังไม่มีผลกระทบในขณะนี้