บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์วันไหน-ใช้สิทธิเมื่อไหร่ เช็กเลย

ยืนยันตัวตน (e-KYC)

1-26 มี.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66

27 มี.ค.- 26 เม.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. 66 การทบทวนสิทธิ จำนวน 1 เดือน (เดือน เม.ย.)

27 เม.ย.- 26 พ.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66 การทบทวนสิทธิ จำนวน 2 เดือน (เดือน เม.ย.-พ.ค.)

27 พ.ค.- 26 มิ.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66 การทบทวนสิทธิ จำนวน 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.)
วงเงินค่าซื้อสินค้า

300 บาทต่อคนต่อเดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

80 บาทต่อคน 3 เดือน

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา

100 บาทต่อครัวเรืองต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บ.แต่ไม่เกิน 315 บ.)


วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ

750 บาทต่อคนต่อเดือน

รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า MRT

รถไฟฟ้า Airport Rail Link

บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส.

การรถไฟแห่งประเทศไทย