เช็กเส้นทาง พายุโซนร้อนขนุน เคลื่อนจากทะเลแปซิฟิกเข้าใกล้ฝั่ง

วันนี้ (29 ก.ค. 66) กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน ขนุน(KHANUN) เวลา 04.00 น. จาก RSMC โตเกียว ญี่ปุ่น พบว่าพายุนี้ยังมีศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก (ห่างไกลจากไทยมากพอสมควร) คาดว่าจะแรงขึ้นได้อีก กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางเหนือ ไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่ประการใด
สำหรับ ขนุน เป็นชื่อผลไม้ของประเทศไทย ตั้งชื่อโดยประเทศไทย เป็นพายุลูกที่ 6 จากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียว โดย RSMC เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และคำเตือนทางอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคที่ตนเองตั้งอยู่ ได้รับการยอมรับโดยความเห็นพ้องที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในฐานะส่วนหนึ่งของหน่วยงานการเฝ้าระวังสภาพอากาศโลก