กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ8 พายุโซนร้อน ซันเปา เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ ซันปา ฉบับที่ 8 (279/2566) ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (19 ต.ค. 66) พายุโซนร้อน ซันปา มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าสูอ่าวตังเกี๋ย โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น