กลายเป็นโดนเด็กๆตกเข้าด้อมคุณแม่ไปแบบเต็มๆสำหรับ ใหม่ดาวิกา โฮร์เน” ที่ตอนนี้กลับมาทำน้ำหนักกลายเป็นสาวสวยสุขภาพดี
ดูผิวพรรณมีน้ำมีนวลขึ้นเป็นกอง ล่าสุดไปเจอกับ “น้องพีร์เจ” ลูกชายของ “จุ๋ย วรัทยา” และ “ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน” ก็ถึงกับคลั่งรักหลาน เปลี่ยนใจอยากจะเปิดอู่ปั๊มลูกขึ้นมาทันที จากที่เคยลังเลไม่คิดอยากมีลูก

dWbPJuZ.jpeg

dWbPmwP.jpeg

“คนนี้หล่อที่สุดแล้วคร้าบ ดีใจมากใส่เสื้อของน้าใหม่ได้แล้วด้วย ตอนแรก50/50 ว่าจะมีลูกดีมั้ยแต่ เจอลูกพี่สาวลูกเพื่อนแต่ละคนน่ารักขนาดนี้หรือว่ายังไงดีเรา???”
เรียกได้ว่างานนี้ต้องไปถาม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ว่าพร้อมจะไปสู่ขอ และพร้อมจะเป็นคุณพ่อกับเขาบ้างหรือยัง

dWbszMQ.jpeg

dWbsYuV.jpeg

และทางด้าน จุ๋ย วรัทยา ก็ได้เขียนแคปชั่นแซวคู่ ใหม่ดาวิกา เต๋อ ไว้ด้วยว่า “วัยน้องตอนนี้คนไม่คุ้นหน้าต้องใช้เวลาแล้วคร้าบ พ่อกับแม่ต้องลุ้นว่าจะยอมเล่นด้วยมั๊ย
ร้องมั๊ยก่อน แต่สุดท้ายน้าเต๋อน้าใหม่ก็อุ้มผมได้ครับ ดูงานแล้วเป็นไงบ้างคร้าบ5555 แวะมาบ่อยๆน้าครึกครื้นนน @davikah @terchantavit @pjpjpitt”

dWbsSRN.jpeg

dWbs7YE.jpeg

โดย ใหม่ดาวิกา ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ ที่ในบางวันก็อินจนอารมณ์ค้างน้ำตาไหล พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า
“ตุ้ม เราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอ หลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอ ..หวังว่าในวันนึงเราคงจะได้เจอกันอีก.

dWbsdVv.jpeg

ไ ม่ เ ค ย คิ ด ว่ า จ ะ อิ น กั บ บ ท นี้ ม า ก จ น ทำ ใ ห้ เ ค้ า มี ชี วิ ต ขึ้ น ม า จ ริ ง ๆ ช่ ว ง ที่ ถ่ า ยเ รื่ อ ง ต ล ก 6 9 เ ด อ ะ ซี รี ส์ เ ป็ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ มี เ รื่ อ ง ร า ว เ กิ ด ขึ้ น กั บ ใ ห ม่ ม า ก ม า ย จริ ง

dWbsWEk.jpeg

มั น ส อ น บ ท เ รี ย น สำ คั ญ ม า ก ๆ ใ ห้ กั บ ใ ห ม่ ว่ า ชี วิ ต เ ร า ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ วั น ที่ มี ค ว า ม สุ ข มั น ก็ มี วั น ที่ โ ค ต ร แ ย่ เ ห มื อ น กั น

dWbPyDt.jpeg

โ พ ส ต์ นีั มี ไ ว้ เ ตื อ น ใ จ ตั ว เ อ ง ว่ า เ ธ อ เ ก่ ง ม า ก น ะ ที่ ผ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ม า ไ ด้ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ จั ก เ ร า เ ท่ า ตั ว เ ร า เ อ ง เ ลิ ก ก ด ดั น ตั ว เ อ ง แ ล้ ว หั น ม า ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ อ ง บ้ า ง น ะ