เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี : สัปดาห์ก่อนหวยออกที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นช่วงแห่งการทอดกฐินจริงๆ อย่างล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 น. ได้มีพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี 2566 พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี 

เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

โดยมี พระครูปลัดอาจริยวัฒน์ (ทรงศักดิ์ นิราลโย)  เจ้าอาวาสวัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) คณะสงฆ์ พร้อมด้วย คหบดี ศิษยานุศิษย์  ตลอดจน พุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปีของทางวัด ยอดบริวารกฐินในปีนี้ 84,223,155 บาท (แปดสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาท) ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

สำหรับ วัดป่าวังน้ำเย็น (วัดพุทธวนาราม) เกิดจากพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เจ้าอาวาสวัดได้ดำริที่จะสร้างวัด จึงมีญาติโยมชาวมหาสารคามร่วมกันบริจาคที่ดินกว่าสามสิบไร่ มีพัฒนาที่ดินรกร้างที่เกิดจาคศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนวัดกลายเป็นวัดที่มีความสง่างาม เอกลักษณ์ของวัดป่าวังน้ำเย็นคือเป็นวัดที่ก่อสร้างโดยใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้าง
เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

 

เช่นไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้สักทอง โดดเด่นด้วยศาลาการเปรียญหลังใหญ่ที่ใช้เสาไม้ถึง 112 ต้น จัดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ ถึง 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12 กิโลกรัม ซึ่งวัดจะนำออกแห่รอบเมืองในงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการบูชา

เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

ปัจจุบันอยู่ทางวัดอยู่ระหว่างการก่อสร้างเจดีย์ศรีมหาสารคาม ซึ่งจะกลายเป็นพระเจดีย์สำคัญแห่งที่สองของจังหวัดมหาสารคามรองจากพระธาตุนาดูน ปัจจุบันวัดป่าวังน้ำเย็นมีนักเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมิได้ขาดและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัววัดก็มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยล้วนแต่เป็นสิ่งสวยงามที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของเมืองตักศิลานคร
เปิดยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปี

ภาพจาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม