ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/11/66 รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

หวย ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ตรวจหวย ธ.ก.ส.16/11/66 งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 8สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 27 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 17 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 5 รางวัลสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.ครั้งที่ 12 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่ 51 ตรวจสลาก ธ.ก.ส.

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/11/66 รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/11/66 รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GA 9176162

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SJ 9176162

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จW 9176162

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎB 9176162

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : ER 9176162

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1X 9176162

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

9176162

รางวัลที่ 2

สลากชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

2955992  4633423  9735192

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลากชุดถุงทอง และ สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

691 321

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

084

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลากชุดถุงทอง และ สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

0670

รางวัลที่ 3

สลากชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

0015747  9494859  3403053  2827927  5822775

9869456  5061535  7854255  9567717  3966260

รางวัลที่ 4

สลากชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

5843203  4348804  7945098  6975979  2426690

0937931  5334647  1727976  4583939  6907298

6737409  8250267  1903720  4899290  3750630

6198466  9337203  5701479  0816126  5446961

รางวัลที่ 5

สลากชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

8679547   5644806   8456639   1070220   0595115

8199325   5784165   3947706   0773933   4707583

0424593   7843176   3981366   2199962   6314702

0962176   7366649   2513988   2751422   1708739

4435049   2931424   1017329   0888402   8061454

8588674   6237714   5158396   4360010   3657211

8944860   8202387   4948002   6181461   8694358

3434362   7744216   3248026   4884559   5901735

3739999   2773525   0080953   9701193   2109872

1022632  1628506    5767554   0076831   1865320

2113939   0940813   5916722   4299715   9241546

8394196   7564152   3408057   1431774   3332062

9256114   8933028   8919635   7389535   9758376

8157263   9718956   8143799   2960360   7704208

9594624   8243235   4456157   6230645   3310784

0705822   8653662   2062032   6578913   7516804

4338781   4358062   5447907   9200650   7652457

6366552   7283832   6877359   3859145   5070897

0844275   6281585   9571543   4585032   3324419

9334840   8555291   0585563   1092274   8286737

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)