ตรวจสลากออมสิน - สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16/11/66

ตรวจสลากออมสินพิเศษ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน งวดนี้ 16/11/66

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 18น 5557423

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 15G 0263698

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,075 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

5924079 7480634 9168794 8229669 1791028

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 2,150 อันดับ อันดับละ 800 บาท

7054255 5406343 0940866 8484018 3241533

6364769 4874739 4473271 6112520 6812889

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 3,255 อันดับ อันดับละ 200 บาท

6257450 4112705 6502383 0587035 2968212

7963612 6506021 6037198 9763573 4928391

7396393 9956880 3336962 1684577 4069108

เลขท้าย 4 ตัว

งวดที่ 14 และงวดที่ 601 18,868 อันดับ อันดับละ 20 บาท

งวดที่ 15-16 และงวดที่ 602 184,214 อันดับ อันดับละ 25 บาท

งวดที่ 17-19 จำนวน 223,160 อันดับ อันดับละ 60 บาท

8593 2866

รางวัลพิเศษ งวดที่ 19-20 และงวดที่ 602 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

16ถ 5549989

16ษ 2430272

17ษ 0703756

15ณ 5529071

17ด 9382820

15ฉ 1188251

18H 0644882

18ห 1957972

16ธ 3246982

17ศ 1056828

15ณ 2712398

15N 6238170

17ห 2182557

15U 0318473

15ฒ 0806395

15H 0297592

15พ 7360599

15ก 8167517

17ฬ 1688601

19จ 4686225

รางวัลเพื่อการศึกษา จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

7691508

1301220

3583057

1910175

9412719