บัตรคนจน ยืนยันตัวตนภายในวันนี้ 26 พ.ย. 66 รับวงเงินย้อนหลังเท่าไหร่ เช็กด่วน

บัตรคนจน ยืนยันตัวตนภายในวันนี้ 26 พ.ย. 66 รับวงเงินย้อนหลังเท่าไหร่ เช็กด่วน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 วันนี้เป็นวันยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนผ่านอุทธรณ์ รอบเก็บตก ตามที่กระทรวงการคลัง เคยประกาศรายชื่อคนที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านคุณสมบัติเมื่อผลวันที่ 28 ส.ค. 66

โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-26 พ.ย. 66 จะได้รับวงเงินใช้สิทธิในวันที่ 1 ธ.ค. 66 และจะได้รับสิทธิย้อนหลังรวม 8 เดือน (เดือน เม.ย.-พ.ย. 66)

เท่ากับว่า ผู้อุทธรณ์บัตรสัวสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบเก็บตก ที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-26 พ.ย. 66 จะได้รับวงเงินซื้อของใช้จำเป็น (เดือนละ 300 บาทต่อคน) ย้อนหลัง 8 เดือน รวมเป็นเงิน 2,400 บาท หากรวมกับวงเงินที่รัฐจะต้องเติมให้ในเดือนเดียวกัน จำนวน 1,430 บาท เท่ากับว่าจะได้รับวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,830 บาท เพื่อเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 1 ธ.ค. 66