5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง

5 อาชีพบาป คุณรู้หรือไม่ มีอาชีพที่พระพุทธเจ้า ทรงห้ามทำเด็ดขาด หากไม่อยากมีวิบากกรรมติดตัว จะมีอาชีพอะไรบ้าง ไปติดตามได้เลยค่ะ
5 อาชีพบาป ทำไมอุบาสกไม่ควรประกอบอาชีพค้าขาย 5 ประเภท เพราะจะมีวิบากกรรมติดตัว มีอาชีพอะไรบ้าง แต่ก่อนที่จะตอบปัญหานี้ ขอนำคุณไปรู้จักกับประเภทของบุคคลซึ่งอาจแบ่งได้ตามคำสอนของพระพุทธองค์เรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง ดังนี้

5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง
5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง

1. ปาปชน คนไม่มีศีล ไม่มีธรรม

2. สาธุชน คนที่มีศีล 5 หรือนิจศีล

3. อุบาสกหรืออุบาสิกา คนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยและมีศีล 8

4. ภิกษุและภิกษุณี นักบวชชาย และนักบวชหญิงมีศีล 227 ข้อและ 311 ข้อตามลำดับ

5. สามเณรและสามเณรีได้แก่ชายและหญิง ซึ่งบรรพชาเป็นสามเณร และสามเณรีก่อนที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุและภิกษุณีเมื่ออายุครบ 20 ปีที่มีศีล 10 ข้อ และมีข้อวัตรปฏิบัติซึ่งนำมาจากศีลของภิกษุ และภิกษุณีมาใช้โดยอนุโลมอีกส่วนหนึ่ง

5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง
5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง

affaliate-2

5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง คือ

1. ไม่ขายสัตว์ให้คนอื่นเอาไปฆ่า
2. ไม่ขายมนุษย์
3. ไม่ขายอาวุธ
4. ไม่ขายยาพิษ
5. ไม่ขายสุรา

ใน ประเทศไทย ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธมามกะ และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกา ดังนั้น การค้าขายมนุษย์ ซึ่งเป็น อาชีพต้องห้าม 1 ใน 5 สำหรับอุบาสกจึงไม่ควรจะมี และนอกจากคำสอนทางพุทธศาสนาห้ามแล้ว ยังมีกฎหมายของประเทศห้ามด้วย

5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง
5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง

ขอขอบคุณ : รายละเอียดคลิป จาก kandyrakkaen

5 อาชีพ ที่พระพุทธเจ้าห้าม มีอาชีพอะไรบ้าง