กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงล่าสุด ในกรณี ที่มีการพูดถึงในประเด็น รัฐบาลเก็บภาษี 30% สำหรับบุคคลที่ไม่มีสามี
มีการโพสต์ขี้ความแจ้งในโลกออนไลน์ ระบุว่า ใครไม่มีสามีรีบหาไว ๆ นะคะเดี๋ยวโดนเก็บภาษี 30% ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า

กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี
กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี

ข้อมูลข้างต้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ผู้เสนอข้อมูลมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และสร้างความสับสนในสังคม กรมสรรพากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่

โดยได้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161

กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี
กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี

กรมสรรพากร แจงชัด หลังว่อน รัฐบาลเตรียมเก็บภาษี 30% สำหรับคนที่ไม่มีสามี