เมายับผับปิดตี4 สาว16 หลับคาทางเท้าราชดำเนิน เพื่อน-เทศกิจหิ้วปีกพากลับ

กลุ่มวัยรุ่นฉลองผับปิดตี 4 เที่ยวข้าวสารเมาหนัก หลับคาทางเท้าถนนราชดำเนิน หนึ่งในนั้นมี เด็กสาววัย16ปี จนท.เทศกิจ ต้องช่วยพากลับบ้าน

กรณีเมื่อวันที่ 15ธ.ค.66 กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ ขยายเวลาให้สถานบริการใน 4 จังหวัด 1 อำเภอ ให้ผับปิดตี4 ของวันรุ่งขึ้น ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และท้องที่ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ

เมายับผับปิดตี4 สาว16 หลับคาทางเท้าราชดำเนิน เพื่อน-เทศกิจหิ้วปีกพากลับ
ล่าสุดวันที่ 18ธ.ค.66 เวลา 06.43 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ตรวจสอบวัยรุ่นเมานอนหลับคาทางเท้า3ราย ริมถนนราชดำเนินก่อนถึงกองสลากเก่า โดย นายกฤษดา เพ็ชรสีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมาย นายณัฐชนนท์ ชญาน์ธนวิชญ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายศุภกฤต สูนโยธา เจ้าพนักงานงานเทศกิจชำนาญการ สั่งการ นายนิติ ยอดแคร่ว หัวหน้าชุดสายตรวจ จัดกำลัง เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจชุด255 ลงพื้นที่ กวดขันผู้ค้าและคนเร่ร่อน  บริเวณกองสลากเก่า ถึง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เมายับผับปิดตี4 สาว16 หลับคาทางเท้าราชดำเนิน เพื่อน-เทศกิจหิ้วปีกพากลับ
เมายับผับปิดตี4 สาว16 หลับคาทางเท้าราชดำเนิน เพื่อน-เทศกิจหิ้วปีกพากลับ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบบาทวิถีขาเข้าก่อนถึงกองสลากเก่า พบวัยรุ่นนอนเมาหนัก3ราย จากนั้น จนท.สายตรวจชุด255 ได้เข้าทำการซักถาม และได้ช่วยเหลือนั่งรถกลับบ้าน โดยวัยรุ่นทั้งหมดได้ไปเที่ยวราตรีย่านถนนข้าวสาร ซึ่งย่านดังกล่าวได้มีการปรับเวลาปิดสถานบันเทิงตี 4 ทั้งนี้หนึ่งในนั้นมีเยาวชนหญิง 16 ปี
เมายับผับปิดตี4 สาว16 หลับคาทางเท้าราชดำเนิน เพื่อน-เทศกิจหิ้วปีกพากลับ

ด้านเพจ   เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า  งามหน้า  เยาวชนหญิง 16 ปี เมาหลับคาฟุตบาทริมถนนราชดำเนิน เทศกิจเพื่อนอุ้มขึ้นรถรับกลับ ชาวบ้านวิจารณ์ไม่เหมาะสม