วัย 64 ผมขาวโพลนจำแทบไม่ได้!
บ้านสวน ‘ติ๋ว ศันสนีย์’ อดีตผู้ประกาศข่าว บั้นปลายใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ แม้เคยมีตำแหน่งใหญ่