กรมอุตุฯ ชี้ 3 - 5 ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี
เตรียมเสื้อหนาว 3 – 5 มกราคม 2567 อากาศเย็นลงเล็กน้อย วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ….
วันนี้ (2 ม.ค.66) กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส

กรมอุตุฯ ชี้ 3 – 5 ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี

อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ความกดอากาศและอุณภูมิ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ม.ค.67 มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ้างในวันพรุ่งนี้ (3 ม.ค.67) เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ในส่วนของปัญหาฝุ่นละอองในระยะนี้ : ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

กรมอุตุฯ ชี้ 3 – 5 ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. ในวันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุฯ ชี้ 3 – 5 ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี

กรมอุตุฯ ชี้ 3 - 5  ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี

 

กรมอุตุฯ ชี้ 3 - 5  ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี

กรมอุตุฯ ชี้ 3 - 5  ม.ค. เตรียมหนาวอีกรอบ วันนี้ กทม.-ปริมณฑล อากาศกำลังดี