สั่งปิดแล้ว "ผับดังขอนแก่น" เซ่นปมฉาว "สมรักษ์ คำสิงห์" - สาว 17

สั่งปิดแล้ว “ผับดังขอนแก่น” เซ่นปมฉาวคดี “สมรักษ์ คำสิงห์” – สาวอายุ 17 ปี จากการตรวจสอบพบมีหลักฐานยืนยันชัดเจน
สั่งปิดแล้ว “ผับดังขอนแก่น” เซ่นปมฉาว “สมรักษ์ คำสิงห์” – สาว 17 : สืบเนื่องจากข่าวใหญ่ส่งท้ายปี 2566 จากกรณีที่ สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ไปพบเจอกับเด็กสาววัย 17 ปี กระทั่งมีการพาผู้หญิงซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นประเด็นร้อน ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า จะมีการสั่งปิดผับ “สุขสันต์” ที่ สมรักษ์ ไปเจอกับเด็ก 17 หากมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีการปล่อยปละละเลย แต่เบื้องต้นทั้งเด็กสาว และสมรักษ์ ก็ยืนยันตรงกันว่าเจอกันคุยกัน ดื่มกันที่โต๊ะ

สั่งปิดแล้ว “ผับดังขอนแก่น” เซ่นปมฉาว “สมรักษ์ คำสิงห์” – สาว 17

ล่าสุดมีรายงานจาก พ.ต.ท.เมธี ศรีวันนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายอรรถพล ทิพย์ดารา ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น ฝ่ายความมั่นคง นำคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 66/2567 เรื่อง สั่งปิดสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น” ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 4 ม.ค. 67 โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และสถานบริการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

โดยคำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวระบุว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานจากอำเภอเมืองขอนแก่นว่ามีเยาวชนอายุประมาณ 17 ปี เข้าไปใช้บริการสถานบริการ ทำให้ได้มีการพิจารณาแล้วจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อผู้ดูแลสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น” โดยกล่าวหาว่า

1. เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
2. เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ทางสถานประกอบการได้ชี้แจงภายใน 7 วัน เป็นหนังสือยื่นต่อจังหวัดขอนแก่นแล้ว

ทั้งนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของคู่กรณีแล้ว เห็นว่าประเด็นข้อกล่าวหา “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ” นั้น

ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมิได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใด โดยเพียงแต่อ้างว่าในคืนเกิดเหตุพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือการ์ด ที่ได้รับมอบหมายมีความบกพร่อง ประมาทเลินเล่อ ไม่ใส่ใจในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้สั่งให้การ์ดหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ออกจากบริษัทแล้ว

สั่งปิดแล้ว “ผับดังขอนแก่น” เซ่นปมฉาว “สมรักษ์ คำสิงห์” – สาว 17

สั่งปิดแล้ว "ผับดังขอนแก่น" เซ่นปมฉาว "สมรักษ์ คำสิงห์" - สาว 17

ดังนั้น ประเด็นข้อกล่าวหานี้จึงเห็นว่าผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีพฤติการณ์ เปิดสถานบริการโดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการจริง

ส่วนประเด็นข้อกล่าวหา “เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ” นั้น ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมิได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใด โดยเพียงแต่อ้างว่าในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลร้านได้ให้ดีเจเปิดเพลง ในระหว่างจะปิดร้านและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากเห็นว่ายังมีลูกค้าบางโต๊ะที่สั่งเครื่องดื่ม และดื่มยังไม่หมดจนกระทั่งพนักงานจัดเก็บร้านแล้วเสร็จ ดังนั้นประเด็นข้อกล่าวหานี้จึงเห็นว่าผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีพฤติการณ์เปิดทำการเกินกว่าเวลา

ทั้งนี้ ผู้ใดเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งปิดตามข้อ 4 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามนัยข้อ 6/1 (1) ของคำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

คำสั่งปิดสถานที่ให้เป็นที่สุด หากผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อ “สุขสันต์ขอนแก่น” ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองขอนแก่นหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองขอนแก่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบ โดยกำหนดปิดร้านสุขสันต์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567

สั่งปิดแล้ว "ผับดังขอนแก่น" เซ่นปมฉาว "สมรักษ์ คำสิงห์" - สาว 17

อย่างไรก็ตาม พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้สั่งปิดร้าน Gravity365 ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ห้องที่ 3203 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลังมีการจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปีเช่นกัน

สั่งปิดแล้ว “ผับดังขอนแก่น” เซ่นปมฉาว “สมรักษ์ คำสิงห์” – สาว 17

ภาพจาก สมรักษ์ คำสิงห์ และ สุขสันต์ขอ

สั่งปิดแล้ว "ผับดังขอนแก่น" เซ่นปมฉาว "สมรักษ์ คำสิงห์" - สาว 17