อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

วันนี้ 7 ก.ย.66 ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายพื้นที่ โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์ – โพนทอง ช่วงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง อบต.บัวขาว มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่เข้าอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย

โดยสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาภูพาน ยังคงมีน้ำป่าไหลลงมาเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนาข้าว และถนนสัญจร

1.อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลบัวขาว เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว

2.อำเภอห้วยผึ้ง จำนวน 1 ตำบล ปริมาณน้ำเอ่อท่วมถนนหมายเลข 12 ห้วยผึ้ง-สมเด็จช่วงระหว่างบ้านห้วยผึ้ง ม.4 ถึง บ้านโนนสมควร ระยะทางประมาณ 200 เมตร น้ำท่วมสูง 30 ซม. ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง การสัญจร ได้เฉพาะรถใหญ่ ซึ่งทางนายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่วางแผนการระบายน้ำ เทศบาลห้วยผึ้ง และอบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้นำรถไถดึงเศษวัชพืช ขยะ ขึ้นเพื่อเปิดทางระบายน้ำ

3.อำเภอนาคู จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลภูแล่นช้าง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านพัก ในพื้นที่ ม.8 จำนวน 6 คน รวมทั้ง วัว ควาย ประมาณ 20 ตัว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากุฉินารายณ์ ได้ประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ให้นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ ไปช่วยอพยพประชาชนแล้ว

4.อำเภอเขาวง จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และตำบลสระพังทอง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ในส่วนถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์-โพนทองที่ถูกน้ำเอ่อท่วมเมื่อวันที่ 6 กันยานที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเปิดทางน้ำล่าสุดสามารถสัญจรได้ตามปกติ

เรียบเรียง มุมข่าว

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

วันนี้ 7 ก.ย.66 ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายพื้นที่ โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์ – โพนทอง ช่วงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง อบต.บัวขาว มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่เข้าอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย

โดยสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาภูพาน ยังคงมีน้ำป่าไหลลงมาเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนาข้าว และถนนสัญจร

1.อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลบัวขาว เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว

2.อำเภอห้วยผึ้ง จำนวน 1 ตำบล ปริมาณน้ำเอ่อท่วมถนนหมายเลข 12 ห้วยผึ้ง-สมเด็จช่วงระหว่างบ้านห้วยผึ้ง ม.4 ถึง บ้านโนนสมควร ระยะทางประมาณ 200 เมตร น้ำท่วมสูง 30 ซม. ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง การสัญจร ได้เฉพาะรถใหญ่ ซึ่งทางนายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่วางแผนการระบายน้ำ เทศบาลห้วยผึ้ง และอบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้นำรถไถดึงเศษวัชพืช ขยะ ขึ้นเพื่อเปิดทางระบายน้ำ

3.อำเภอนาคู จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลภูแล่นช้าง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านพัก ในพื้นที่ ม.8 จำนวน 6 คน รวมทั้ง วัว ควาย ประมาณ 20 ตัว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากุฉินารายณ์ ได้ประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ให้นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ ไปช่วยอพยพประชาชนแล้ว

4.อำเภอเขาวง จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และตำบลสระพังทอง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ในส่วนถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์-โพนทองที่ถูกน้ำเอ่อท่วมเมื่อวันที่ 6 กันยานที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเปิดทางน้ำล่าสุดสามารถสัญจรได้ตามปกติ

เรียบเรียง มุมข่าว

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

อ่วมหนัก ฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วม 4 อำเภอ เร่งอพยพประชาชน

วันนี้ 7 ก.ย.66 ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายพื้นที่ โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์ – โพนทอง ช่วงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง อบต.บัวขาว มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่เข้าอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย

โดยสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาภูพาน ยังคงมีน้ำป่าไหลลงมาเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนาข้าว และถนนสัญจร

1.อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลบัวขาว เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว

2.อำเภอห้วยผึ้ง จำนวน 1 ตำบล ปริมาณน้ำเอ่อท่วมถนนหมายเลข 12 ห้วยผึ้ง-สมเด็จช่วงระหว่างบ้านห้วยผึ้ง ม.4 ถึง บ้านโนนสมควร ระยะทางประมาณ 200 เมตร น้ำท่วมสูง 30 ซม. ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง การสัญจร ได้เฉพาะรถใหญ่ ซึ่งทางนายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่วางแผนการระบายน้ำ เทศบาลห้วยผึ้ง และอบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้นำรถไถดึงเศษวัชพืช ขยะ ขึ้นเพื่อเปิดทางระบายน้ำ

3.อำเภอนาคู จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลภูแล่นช้าง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านพัก ในพื้นที่ ม.8 จำนวน 6 คน รวมทั้ง วัว ควาย ประมาณ 20 ตัว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากุฉินารายณ์ ได้ประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ให้นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ ไปช่วยอพยพประชาชนแล้ว

4.อำเภอเขาวง จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และตำบลสระพังทอง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ในส่วนถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์-โพนทองที่ถูกน้ำเอ่อท่วมเมื่อวันที่ 6 กันยานที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเปิดทางน้ำล่าสุดสามารถสัญจรได้ตามปกติ

เรียบเรียง มุมข่าว

วันนี้ 7 ก.ย.66 ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายพื้นที่ โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์ – โพนทอง ช่วงสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ก่อนถึง อบต.บัวขาว มีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่เข้าอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย

โดยสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาภูพาน ยังคงมีน้ำป่าไหลลงมาเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง โดยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนาข้าว และถนนสัญจร

1.อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1 ตำบล 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลบัวขาว เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว

2.อำเภอห้วยผึ้ง จำนวน 1 ตำบล ปริมาณน้ำเอ่อท่วมถนนหมายเลข 12 ห้วยผึ้ง-สมเด็จช่วงระหว่างบ้านห้วยผึ้ง ม.4 ถึง บ้านโนนสมควร ระยะทางประมาณ 200 เมตร น้ำท่วมสูง 30 ซม. ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง การสัญจร ได้เฉพาะรถใหญ่ ซึ่งทางนายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่วางแผนการระบายน้ำ เทศบาลห้วยผึ้ง และอบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้นำรถไถดึงเศษวัชพืช ขยะ ขึ้นเพื่อเปิดทางระบายน้ำ

3.อำเภอนาคู จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลภูแล่นช้าง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านพัก ในพื้นที่ ม.8 จำนวน 6 คน รวมทั้ง วัว ควาย ประมาณ 20 ตัว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขากุฉินารายณ์ ได้ประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ให้นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ ไปช่วยอพยพประชาชนแล้ว

4.อำเภอเขาวง จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และตำบลสระพังทอง เฉพาะพื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมนาข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้ในส่วนถนนหมายเลข 2046 สายกุฉินารายณ์-โพนทองที่ถูกน้ำเอ่อท่วมเมื่อวันที่ 6 กันยานที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเปิดทางน้ำล่าสุดสามารถสัญจรได้ตามปกติ

เรียบเรียง มุมข่าว