อีกหนึ่งสาวสวยหลายคนอิจฉา ก็คือ ‘ปอย ตรีชฎา’ ที่มาเปิดตัวเป็นสมาชิกคนใหม่ของเนสกาแฟเมื่อวานนี้ ก็ถือโอกาสเผยถึงทริปหวานที่ควงสามี ‘โอ๊ค ภควา’ ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จนถูกมองว่าเป็นทริปฮันนีมูนหลังแต่งงาน

ซึ่ง ‘ปอย’ ก็บอกว่า ไม่ได้เป็นการไปฮันนีมูนแต่อย่างใดเลย มองว่า เ ป็ น ก า ร ไป เ ที่ ย ว
กั น ต า ม  ปก ติ ของคู่ชีวิตทั่วไป และไม่ได้เป็นทริปหวานด้วย ออกจะเป็น ทริปแนวโหดด้วยซ้ำ
เพราะเป็นการพากันไปเสี่ยงอันตรายเว่อร์ เพราะไปเ ล่ นส  กีแ ล้ ว ไ ป เ จ อ พ า ยุ หิ ม ะ
แล้วยังมีเหตุการณ์ที่ขึ้นสกีลิฟท์ผิดอัน ซึ่งจริงๆ ต้องขึ้นสกีลิฟท์สำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่น
แต่ตนเองกลับพาสามีไปขึ้นสกีลิฟท์ ฝั่ ง ข อ งค น ที่ เ ล่ น เ ก่ ง แ ล้ ว  ซึ่งมันอันตรายมาก
แต่ไหนๆ ก็ขึ้นไปแล้ว คุณสามีก็เชื่อว่าเขาเล่นได้ ปรากฎว่าสุดท้ายก็ได้แผลกลับมา
แต่ก็ไม่เข็ด และคิดว่าจะกลับไปเล่นอีก

นอกจากนี้ ‘ปอย’ ยังได้รีวิวชีวิตหลังแต่งงานให้ฟังกันด้วยว่า ต อ นนี้ ก็ เ ข้ า ที่ เ ข้ า
ท า ง ขึ้ น เ ย อ ะ และรู้สึกว่าชีวิตแต่งงานมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนแต่งงาน ซึ่งสิ้นเดือนนี้
ก็จะครบรอบแต่งงาน 1 ปี ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการฝึกให้ตนเองโตขึ้นด้วย โดย ‘ปอย’
บ อ กว่ า ชี วิ ต ห ลั ก ๆ ของตนเองจะอยู่ที่กรุงเทพฯ มากกว่าภูเก็ต ซึ่งทางสามีจะ
เป็นคนจัดสรรเวลามาเจอ ต น เ อ ง ที่ ก รุ ง เ ท พ ฯ มากกว่า

ส่วนปัญหาชีวิตคู่ ‘ปอย’ บอกว่าไม่มีเลย แต่ก็ไม่เชื่อว่าต่อไปจะไม่มีปัญหา เพร า ะ คิ ด ว่ า ทุ ก ๆ
วันมันสามารถที่จะมีทั้งความสุข และ ค ว า ม ทุ ก ข์ จ า ก ปั ญ ห า เ ล็ ก ๆ น้อยๆ
แต่ถ้าเรารักกันมากพอ เราจะมองปัญหาให้มันเล็กได้ ซึ่งส่วนใหญ่ ‘พี่โอ๊ค’ จะเป็นฝ่ายยอมตนเอง
มากกว่า จนบางทีตนเองต้องแกล้งยอมเขาบ้าง เพื่อเป็นการตอบแทน

ส่วนเรื่องความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ‘ปอย’ บอกว่า ตน เ อ ง ไ ม่ มี ค ว า ม เ ป็ น แ ม่ บ้ า น เ ล ย
ส่วนที่หลายคนบอกว่า อิจฉาความสวยของปอย อยากเป็นพี่ปอย ‘ปอย’ ก็บอกว่า เป็นได้นะ
แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน พร้อมถือโอกาสอวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีกันถ้วนหน้าด้วย