สำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่ม “บีม กวี ตันจรารักษ์” และภรรยาคนสวย อย่าง “ออย อฏิพรณ์” ที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆ
ได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรม และยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก บีม กวี หลังมีลูกแฝด “น้องพีร์-น้องธีร์”

และเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมี 2 สาวฝาแฝดมาเสริมทัพความน่ารักอย่าง “น้องอัยวา-น้องอัญญา” เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆ แถมอาเฮียฝาแฝด “น้องพีร์-น้องธีร์”
ก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้าน “ออย อฏิภรณ์” เปิดตัวลูกชายคนโตของบ้านอีกคน โดยทางด้าน “ออย อฏิภรณ์” ได้โพสต์รูปภาพ “น้องธีร์-น้องพีร์”

ถือพวงมาลัยมาไหว้เนื่องในวันแม่ พร้อมกับมีทางด้าน สามี “บีม กวี” ถื อ พ ว ง ม า ลั ย ม า ไ ห ว้ ภ ร ร ย า ด้ ว ย โ ด ย ท า ง ด้ า น ” อ อ ย อ ฏิ ภ ร ณ์ ” ไ ด้ โ พส ต์

ข้อความเอาไว้ว่า “…วั น แ ม่ ปีนี้เป็นแม่ลูก 4 แต่เหมือนมีลูกชายคนโตเพิ่มมาอีก 1 ผมแดงเชียว…”