ปัจจุบัน ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ ทั้งๆที่เมื่อก่อนดังมาก ล่าสุดไร้งาน-ไร้คนดู