ภาพปัจจุบัน อาจารย์แม่ จำได้ไหม! รศ. ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ ยังแข็งแรงในวัย 88 ปี