อัพเดทเส้นทางพายุหมุนเขตร้อน 3 ลูก กำลังเคลื่อนตัว

อัพเดทเส้นทางพายุหมุนเขตร้อน 3 ลูก กำลังเคลื่อนตัว

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทเส้นทางพายุเช้าวันนี้ จาก RSMC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เช้าวันนี้ (30/8/66) ขณะนี้ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้น 3 ลูก ได้แก้ พายุไต้ฝุ่น เซาลา กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก (ทางตอนใต้เกาะไต้หวัน)

พายุ โซนร้อน ไห่ขุย (HAIKUI) กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ และพายุดีเปรสชัน ก่อตัวใหม่ คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้น พายุทั้ง 3 ลูก ยังอยู่ห่างและไม่มีแนวโน่วเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จึงยังไม่มีผลกระทบในขณะนี้

เรียบเรียง มุมข่าว