ติ๊ก กัญญารัตน์ ปล่อยความเซ็กซี่จากอ่างน้ำโชว์ความขาวเนียน แต่ทุกสายตาไม่ได้โฟกัสจุดนี้เลยจริงๆ นักแสดงสาวและพิธีกรคนเก่ง
ต้องบอกว่าไม่ว่าจะกี่ปีเธอก็สวยเหมือนสต๊าฟไว้จริงๆ ปัจจุบันเธอเป็นกูรูเรื่องท่องเที่ยวไปแล้วมีรายการเป็นของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Sayhi (เซย์ไฮ)
หากใครเป็นแฟนคลับของเธอก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์สุดชิคกับการพาเที่ยวสถานที่สวยๆ และแนะนำเมนูอาหารอร่อยๆ เรียกว่าเห็นแล้วอยากจะไปตามรอยกันเลยทีเดียว

และสถานที่ที่ พาไปบ่อยที่สุดเห็นทีจะเป็นประเทศญี่ปุ่น กับทริปล่าสุดที่เธอพาไปบอกเลยว่าสวยทั้งคนและวิวจริงๆ
โดยเฉพาะช็อตล่าสุดที่ ติ๊ก แชะมาจากในห้องน้ำสุดหรูกำลังแช่น้ำอย่างสบายใจ เป็นช็อตเด็ดเบาๆ กับการโชว์แผ่นหลังอันนวลเนียน

แต่บอกเลยว่าทุกสายตาไม่ได้โฟกัสความสวยที่แผ่นหลังเลย แต่เพ่งชัดๆ
ไปที่ใบหน้าที่กับผิวสดใสและเนียนมากๆ หน้าเด็กสุดๆ ไปเลย จนหลายคนอยากกระซิบถามดังๆ กับเคล็ดลับหน้าเด็กนี้เลยจ้า
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

ซึ่ ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ท า ง ด้ า น  เ ค ย น้ำ ห นั ก ขึ้ น สู ง ถึ ง 10 กิ โ ล ก รั ม จ น ทำ ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ส า ว อ ว บ แ ต่ เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ม่ ซี เ รี ย ส แ ล ะ ไ ม่ มี ค น ทั ก
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ใ ช่ ค น ผ อม ม า ตั้ ง แ ต่ แ ร ก อ ยู่ แ ล้ ว แ ต่ ต อ น นี้ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า
เ จ้ า ตั ว นั้ น น้ำ ห นั ก ล ด ล ง ม า ไ ด้ 1 0 กิ โ ล ก รั ม จ น ก ลั บ ม า ส ว ย เ ป๊ ะ อี ก ค รั้ ง ทำ เ อ า ห ล า ย ๆ ค น ถึ ง กั บ เ ซ อ ร์ ไ พ ร้ ส์ กั น เ ล ย


;