โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า “ผม อธิชาติ ชุมนานนท์ ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสาร ชี้แจง ถึง การยุติบทบาท ในทุกหน้าที่ ที่มีต่อ บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ม.ค 2567 ที่ผ่านมา ทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ดูแลคุณภาพสินค้า แบรนด์ แอมบาสเดอร์ และ ควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ต้องขอขอบคุณทีมงาน ผู้ร่วมงานและตัวแทนทุกท่านที่ได้เคยร่วมงานกันมา และขอบคุณผู้บริโภคทุก ๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ผมได้ดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในช่วงเวลาที่ผ่านมา

และขอให้ทางบริษัท ได้ยุติการใช้ภาพผม ในฐานะ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ทั้งภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ที่ได้หมดสัญญาแล้ว ตามข้อตกลงที่ได้เคยแจ้งไป รวมถึงนักแสดงอีกหลายท่าน ที่อนุญาตให้ใช้ภาพ

ตามเวลาที่กำหนด และได้เคยแจ้งไปแล้วเช่นกันจึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้นะครับ”